06-06-2019

განბაჟების ლიმიტი 500 ლარამდე გაიზრდება?

19.06,19„ევროპულმა საქართველომ“ განბაჟების 300 ლარიდან 500 ლარამდე ლიმიტის გაზრდასთან დაკავშირებით პარლამენტში კანონპროექტი შეიტანა.