ფასები

 

  • 50X100X100 ჩინეთი-ფოთი 200$
  • 1 მ3 (100x100x100 / პალეტი) 320$
  • 3 მ3-ზე მეტი 300$

   მომსახურება ჩინეთში 45$
  ფოთი-თბილისი 20$
  საბროკერო მომსახურება - უფასო

მოცულობის და თანხის გამოთვლა

სმ x სმ x სმ
სულ: 0 კ/მ
თანხა 0 ლ.

თანხის გამოთვლა (ჩაწერეთ კუბური მეტრი)

თანხა: ლ.