ფასები

 

  • 50X100X100 ჩინეთი-ფოთი 180$
  • 1 მ3 (100x100x100 ) 280$
  • პალეტი - დაითვლება ზომების შესაბამისად
  • წონის გადაჭარბების შემთხვევაში, ღირებულება დაითვლება ფიზიკური წონის მიხედვით მოცულობითი წონის პროპორციულად აღნიშნული პერიოდისთვის მოცემული ფასების შესაბამისად

  ფოთი-თბილისი 20$
 

მოცულობის და თანხის გამოთვლა

სმ x სმ x სმ
სულ: 0 კ/მ
თანხა 0 ლ.

თანხის გამოთვლა (ჩაწერეთ კუბური მეტრი)

თანხა: ლ.