სერვისი

 

  • პერსონალური აგენტი ჩინეთში;
  • ტვირთის დასურათება mychina.ge-ს ჩინეთის საწყობში ჩასვლისას და გადაფუთვის შემდგომ;
  • გადაფუთვა;
  • მომხმარებლის ინფორმირება ელ-ფოსტისა  საშუალებით მომსახურების ყოველ ეტაპზე;
  • სხვადასხვა სახეობისა და სხვადასხვა მისამართიდან მოსული ტვირთების გაერთიანება 1 ტვირთად;
  • მომხმარებლის მიერ ტვირთის სრული გზის კონტროლი;
  • ანგარიშსწორების მოქნილი სისტემა;
  • საბროკერო მომსახურება;
  • ოპერატორი 24/7.